Constructie | artikelen

In de loop van 2024 en 2025 worden hier in totaal 75 artikelen, die tevens de introductie vormen van hoofdstukken in het in 205 te verschijnen handboek Toetsconstructie. Kies een artikel in de lijst.


02/75 | Formatief toetsen zonder mobieltje
Kennismaken met de app Plickers, voor op de telefoon van alleen de docent.