Apps en toetsapplicaties

In het boek staar ik me niet blind op het toepassen van de theorie en mijn tips binnen één systeem. De volgende applicaties laat ik steeds via screendumps zien bij uitgewerkte praktische voorbeelden:

  • Toetssysteem: Woots, Learnbeat, TestCorrect, Quayn, itslearning, TAO-testing,
  • Apps: Plickers, iSpringQuiz, Kahoot en Socrative.

Bouwers van andere systemen kunnen zich bij mij melden als ze ook zichtbaar willen worden binnen het boek en/of vermeld willen worden.